Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malženice

Dňa 29.06.2017 o 19.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu Malženice bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva Malženice.