VZN č. 1/2017 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Malženice