Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na 04.11.2017