Symboly obce

Symbolmi obce sú erb obce, vlajka a pečať obce.

erbErb obce – v modrom štíte ohliadajúci sa baránok Boží držiaci za sebou na krížovej žrdi doľava vejúcu lastovičím chvostom ukončenú zástavu, všetko strieborné. Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod signatúrou M-13/91 zo dňa 06.03.2002.

Vlajka  – štandarda obce má tri pásy. Dva modré pásy na okrajoch vlajky a v strede biely pás. Vlajka obce je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi (tzv. lastovičí chvost).

Pečať obce je tvorená okružím erbu obce a kruhopisom „ MALŽENICE PEČAŤ OBCE“ po obvode. Na pečati je vyobrazený symbol obce – baránok Boží.