Starosta


Miroslav Macko

Vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, bol za starostu obce zvolený Miroslav Macko.

Malženice 101
919 29 Malženice

tel. +421 905 898 197

e-mail: starosta@malzenice.sk

dátum narodenia: 9.8.1958

miesto narodenia: Malženice

manželka: Helena Macková

deti: Miroslav, Filip, Ondrej

vzdelanie: stredné odborné s maturitou