Poslanci obecného zastupiteľstva

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Malženice pre volebné obdobie 2014-2018 boli v komunálnych voľbách, konaných dňa 15.11.2014, zvolení:

Titul, meno a priezvisko Volebný obvod Kontakt
Ing. Ján Lietavec č. d. 53 - 105, 108, 429, 431, 441, 455 - 459, 471 - 474, 477
Mgr. Anna Chudá č. d. 127 - 181, 420, 427, 428, 435, 438, 439, 463, 467 - 470 ankach@azet.sk
Ivan Cubinek č. d. 1 - 10, 340 - 351, 353 - 365, 464, 465 cubinekivan@gmail.com
Ľuboš Jankech č. d. 15 - 49, 257, 442 - 454 lubodrakulajankech@gmail.com
Vladimír Bunček č. d. 182 - 203, 368 - 417, 421, 425, 430, 440, 434 vbuncek@gmail.com
Ing. Ľudovít Križan č. d. 50 - 52, 223 - 256, 366, 419,424 krizan@tenzona.com
Dušan Bokora č. d. 106, 107, 109 - 126, 204 - 222, 367, 426, 460 - 462 dusan.bokora@sk.nestle.com
Ing. Miroslav Bucha č. d. 295 - 339, 418, 422, 423, 436, 437 Miroslav.Bucha@spp-distribucia.sk
Ivana Martinkovičová č. d. 11 -14, 258- 294, 352, 432, 433, 466, 475, 476 ivanadoku@gmail.com

 

Komisia Predseda Členovia
Komisia životného prostredia a výstavby Ing. Vladimír Bunček

Ivan Cubinek

Ing. Ľudovít Križan

Komisia verejného poriadku Alexander Hluch

Ľuboš Jankech

Štefan Krátky

Ivan Cubinek

Výberová revízna a finančná komisia Dušan Bokora

Ing. Ján Lietavec

Mgr. Anna Chudá

Kultúrna a športová komisia Mgr. Anna Chudá

Dušan Bokora

Ing. Ján Lietavec

Milan Boris

Bytová a sociálna komisia Ivana Martinkovičová

Mgr. Anna Chudá

Daniela Florkovičová