Pamätihodnosti obce

KostolRímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v prvej polovici 13. storočia, pôvodne románsky, tehlový. V 14. storočí bol rozšírený o nové krížovo zaklenuté štvorcové presbytérium a na začiatku 17. storočia prestavaný na trojloďový s renesančnými klenbami. Farský kostol pôvodne niesol názov „Kostol sv. Juraja“ a nevedno kedy ho premenovali na kostol “Nanebovzatia Panny Márie“. Na nárožiach veže sú kamenné sochy štyroch svätých – sv. Floriána, sv. Jána Nepomuckého, sv. Kataríny a sv. Alžbety. Hlavný oltár bol vyhotovený v roku 1908 s bočnými sochami sv. Juraja a sv. Štefana Kráľa. Bočné oltáre sú z druhej polovice 19. storočia. Pre obec a farnosť majú veľký význam zvony. V čase prvej svetovej vojny dva vzácne zvony z 18. a 19. storočia boli vzaté na vojenské účely. Po skončení vojny boli v roku 1924 slávnostne umiestnené na vežu tri nové zvony, ktoré ulial Rudolf Perner v Českých Budejoviciach. Veľký zvon je zasvätený Srdcu Ježišovmu, stredný Sedembolestnej Panne Márii a malý sv. Jozefovi.

Za pamätné miesto obce možno považovať tú časť rínku, na ktorej je umiestnený pomník padlým malženickým vojakom v 1. svetovej vojne. Vedľa pomníka stojí starý kríž s nápisom „Ex voto curavit Thomas Rohan 1805“ ( Podľa sľubu dal postaviť Tomáš Rohan roku 1805). Na dolnej časti rínku stojí socha Najsvätejšej Trojice s nápisom „Dala postaviť Terézia Slezák – 1894“.

K ďalším kultúrnym pamiatkam patrí socha sv. Vendelína, postavená v roku 1889 a socha sv. Jána Nepomuckého, ku ktorej sa konali procesie z kostola, svätojánska pobožnosť.

Pri vchode do Juhásne je umiestnená socha „Ecce homo“ (Ajhľa človek).

Na poľnej ceste smerom do Jaslovských Bohuníc sa nachádza kamenný kríž s nápisom „Ukrižovaný Spasiteľu, požehnaj nás, majiteľov tohto poľa, ktorí sme ku cti a chvále Tvojej tento kríž nechali postaviť 1920“.

Na chotárnej hranici cesty Malženice – Trakovice sa nachádza starodávna pamätná socha „Božia muka“.

Pri kultúrnom dome stojí socha Panny Márie.

Na cintoríne je zachovaných niekoľko kamenných náhrobných ľudových krížov z konca 18. až začiatku 19. storočia. Centrálny kríž cintorína so sochami Panny Márie a sv. Jána pochádza z roku 1800.