OZNAM

V našej obci boli osadené nové koše na psie exkrementy pre psíčkarov. Preto dôrazne upozorňujeme občanov, aby psie exkrementy nenechávali na chodníkoch, zelených pásoch a verejných priestranstvách. Exkrementy je potrebné vhadzovať do košov určených na tento účel. Do košov na psie exkrementy je zakázané vhadzovať iný odpad – napr. komunálny, plasty, papier...
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa, že spoločnými silami si vybudujeme správne návyky, ktoré prispejú k lepšiemu a krajšiemu prostrediu v našej obci.