INFORMÁCIA - SEIZMICKÉ MERANIA

Spoločnosť NAFTA  bude v období od júla do októbra 2017 na k. ú. obce Malženice.vykonávať 3D seizmický prieskum - kompletné terénne meranie.
Bližšie informácie - viď. priložený leták

Príloha: