Hasičský a záchranný zbor UPOZORŇUJE

Hasičský a záchranný zbor upozorňuje občanov ako volať na tiesňovú linku, na povodne a záplavy, na spaľovanie a vypaľovanie, na vykuravacie zariadenia a na ochranu úrody - viď. príloha