Chemický odpad

2 posts / 0 new
Posledne poslané
nika
Chemický odpad

Dobrý deň, chcem sa spýtať, kedy obec zabezpečuje zber chemického odpadu, prípadne obalov z chem.látok? Na stránke máte uvedené raz ročne, kedy bude najbližší termín? Ďakujem

ondrej
Dobrý deň aj Vám,

Dobrý deň aj Vám, ospravedlňujem sa za neskoršiu odpoveď. Musel som Váš dotaz odkonzultovať s našim zmluvným spracovateľom odpadu. Vyslovene chemický odpad nie je zadefinovaný v zákone. Obec je povinná zabezpečiť, citujem zákon, „zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek K.O. (komunálny odpad) z domácností s obsahom škodlivých látok podľa potreby". Doporučujem Vám ohlásiť sa telefonicky alebo aj osobne na OcÚ, kde poverený pracovník preberie Vami definovaný odpad a uloží ho pre ďalšiu likvidáciu dodávateľom. Upozorňujem, že nesmie ísť o odpad z podnikateľskej činnosti.
S pozdravom starosta

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte