Aktuality

15. feb 2013

Vážení rodičia,

i v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o poskytnutie 2% z odvedenej dane výboru rodičovského združenia. Takto získané finančné prostriedky budú použité pre deti našej školy na skvalitnenie edukačného procesu (vybavenie školy...

15. feb 2013
Bežecký klub Malženice

Vážení športoví priatelia,

Bežecký klub Malženice splnil podmienky a môže tento rok žiadať o dve percentá z daní. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o príspevok...

20. jan 2013
IV. obecná zabíjačka

Obec Malženice Vás pozýva na "IV. obecnú zabíjačku" dňa 26. januára 2013 (sobota) od 10:30 hod. pred kultúrnym domom v Malženiciach.

Čakajú na Vás výborné zabíjačkové špeciality:

05. jan 2013

Separovaný zber druhotných surovín:

►2.1.2013 ►30.1.2013 ►27.2.2013 ►27.3.2013 ►24.4.2013 ►22.5.2013 ►19.6.2013 ►17.7.2013 ►14.8.2013 ►11.9.2013 ►9.10.2013 ►6.11.2013 ►4.12.2013.

31. dec 2012

Dňa 1. januára 2013 sa dožíva vzácneho životného jubilea, pani Ing. Viera Jakabovičová – bývalá starostka obce, ktorá obetovala obci Malženice 20 rokov svojho života. V tejto, pre ňu nádhernej chvíli, sa chceme aj my pripojiť ku gratulantom a srdečne jej zablahoželať.

...
31. dec 2012
Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj

Važení občania,

pozývame vás na tradičný Silvestrovský ohňostroj s malým občerstvením, ktorý sa bude konať v noci z 31.12.2012 na 1.1.2013 o 00:30 hod. pred KD Malženice. Do nového roku vám želáme veľa zdravia, šťastia, úspechov a rodinnej pohody.

20. dec 2012

Milí spoluobčania,
blíži sa koniec roka, a to je čas, keď sa ľudia zvyknú pozastaviť a poobhliadnuť za končiacim sa rokom. Už tradične obec pripravila vydanie nové číslo občasníka Malženičan, v ktorom takéto obzretie sa nájdete...

23. okt 2012
Výmena jódových profylaktík

Vážení občania,

v najbližších dňoch vás navštívi poslanec z príslušného obvodu z dôvodu výmeny jódových profylaktík po ukončení expiračnej doby. Pripravte si preto...

10. sep 2012
Kolaudovali sme prístavbu materskej školy

Dňa 3.9.2012 obec slávnostne otvorila novú prístavbu pri základnej škole s materskou školou. Súčasná kapacita materskej školy je z dôvodu veľkého počtu prihlásených žiakov MŠ nedostatočná a preto tieto priestory budú dočasne slúžiť ako trieda materskej školy. Po dokončení...

Stránky