Aktuality

17. dec 2014

Ročník XIV, Číslo 1, December 2014

16. nov 2014

Volieb sa zúčastnilo 790 t.j. 68,22 % z celkového počtu zapísaných voličov v zozname voličov.

Zvoleným starostom sa stal Miroslav Macko (nezávislý kandidát) s počtom hlasov 573.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do...

22. okt 2014

SUSEDSKÁ BURZA oblečenia, obuvi, kníh a všetkého čo vás napadne a už nepotrebujete.

Milé mamičky, babičky, žienky, teenegerky, máte chuť vymeniť šatník, alebo vyfešákovať vaše detičky?

Pozývame vás na 1.ročník Susedskej burzy 8.11.2014 o 10,00 – 15,00 v Kultúrnom dome...

22. okt 2014

Obec Malženice v spolupráci so Základnou školou 1.-4. roč. s MŠ v Malženiciach Vás pozývajú na slávnostné otvorenie prístavby telocvične k ZŠ 1.-4. roč. s MŠ v Malženiciach a deň otvorených dverí v Základnej a meterskej škole v Malženiciach dňa 25.10.2014 (sobota) o 15:00 hod....

06. okt 2014

Obec Malženice, v zastúpení starostu obce, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA/KY Základnej školy s Materskou školou v Malženiciach.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť poštou alebo osobne najneskôr...

02. okt 2014

V zmysle rozhodnutia predsedu NR SR budú voľby do orgánov samosprávy obcí konané v sobotu 15. novembra 2014.

V našej obci sa voľby uskutočnia vo veľkej sále KD od 7:00 do 20:00.

Prinášame Vám zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

 

07. júl 2014
Revitalizácia skládky na oddychovú zónu - park

Ďakujeme za každý Váš hlas!
3. miesto v kategórií SPPoločne pre domovinu - 3426 hlasov.

25. máj 2014

Hnutie „STONOŽKA“ aj touto formou ďakuje všetkým občanom našej obce, ktorí sa zapojili do úpravy širšieho okolia potoka Blava za Árendášom pri vzdúvadle a začali s budovaním budúcej oddychovej zóny, ktorá je pre našu obec veľmi potrebná. Hlavnou funkciou parku má byť...

28. apr 2014

Obecný úrad Malženice v spolupráci s Hasičským zborom Malženice pozýva všetkých občanov na "Stavanie mája" a to dňa 30. apríla 2014 o 18:00 hod. pred kultúrny dom. Vystúpi folklórny súbor Malženičan a pripravené je i tradičné občerstvenie.

08. apr 2014
Deratizácia

Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zebezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na...

Stránky