Aktuality

10. aug 2016

Na základe upozornenia spoločnosti A.S.A. a vzhľadom na zistené porušovanie zásad pri triedení odpadu vyzývame občanov, aby dbali na dôsledné triedenie odpadu.

11. apr 2016

Obec Malženice na základe žiadosti Poľovníckeho združenia DROP Malženice a ďalších žiadateľov osadila zákazové značky do oddychovej zóny Malženice „ARENDÁŠ“.
V spolupráci s Dopravným inšpektorátom v Trnave sa osadili  dodatkové tabule, ktoré určujú spôsob možnosti postupu vjazdu...

07. apr 2016

Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,...

23. dec 2015

Pred 255 rokmi, 30. decembra 1760, sa v Malženiciach narodil Alexander Alagovič, ktorý dosiahol vysoké postavenie v katolíckej cirkvi a v spoločnosti.

Bol všestranne vzdelaným osvietencom a humanistom, organizátorom náboženského i kultúrneho života Slovákov i Chorvátov. Ako farár obnovil...

11. nov 2015

Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníikmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Jaslovských Bohuniciach Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť...

14. sep 2015

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti "Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice" na životné prostredie, konaného dňa 23.09.2015 o 17:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Kostoľanoch.

Stránky