Aktuality

27. apr 2017

Obecný úrad Malženice v spolupráci s Hasičským zborom Malženice pozýva všetkých občanov na "STAVANIE MÁJA" 
v piatok dňa 28. apríla 2017 o 18.00 hod. pred kultúrny dom.
Tradičné občerstvenie je zabezpečené.
Tešíme sa na Vašu účasť!

27. apr 2017

Obec Malženice oznamuje občanom, že zabezpečila odber jedlého kuchynského oleja. Rastlinný olej stačí vliať do nádoby (napr. plastová fľaša) a priniesť na Obecný úrad, kde bude odovzdaný zberovej spoločnosti.

27. apr 2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Malženiciach oznamuje, že 
Zápis detí v Materskej škole Malženice pre školský rok 2017/2018 bude v dňoch 2. a 3. mája 2017,
v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod. v budove Základnej školy Malženice.

10. apr 2017

Turistický oddiel "OTLAKY" Malženice Vás srdečnej pozýva na tradičný veľkonočný turistický pochod, 
ktorý sa koná dňa 15. apríla 2017 na BIelu sobotu. 
Odchod autobusu o 7.30 hod. od Kultúrneho domu Malženice.
Túra: SELEC - BECKOVSKÝ HRAD cca 10 km, po ceste...

03. apr 2017

Obec Malženice má na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave povinnosť v termíne od 03.04.2017 do 14.05.2017 vykonať 
deratizáciu - reguláciu živočíšnych škodcov.
Deratizačné prostriedky si môžte vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu...

28. mar 2017

Vážení spoluobčania!
Dňom 30.3.2017 začína rekonštrukcia cesty vo Svätojánskej ulici, ktorá potrvá približne do 20.4.2017 v závislosti od počasia.
Preto prosíme občanov, aby v tejto ulici počas stavebných prác dbali na zvýšenú bezpečnosť, hlavne pri prejazde...

28. mar 2017

Obec Malženice bola za rok 2016 vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.

16. mar 2017

Základná škola s materskou školou Malženice oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre škol. rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 11.4.2017 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch základnej školy.
Na zápis dieťaťa je potrebné priniesť:  rodný list dieťaťa...

20. feb 2017

V Trnave je zubná pohotovosť, SK Dental, s. r. o., Piešťanská 3 C2-39b, Aquapolis-Business centrum, Trnava - nájdete nás na 1. poschodí. 
Kontakt: 0948 131 080
e-mail: info@zubnapohotovosttt.sk
...

24. jan 2017

Obec Malženice, správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa,  ktorým v priebehu minulého roka 2016 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  (kúpa nehnuteľnosti,   alebo predaj nehnuteľnosti) alebo mu v priebehu roka 2016 bolo...

Stránky