Aktuality

04. jan 2017

Turistický oddiel OTLAKY Malženice Vás srdečne pozýva na tradičný TROJKRÁĽOVÝ POCHOD - Naháč-Katarínka-Dobrá Voda, ktorý sa uskutoční v sobotu 7.1.2017. Odchod autubusu bude o 8.00 hod. pred Kultúrnym domom Malženice. Pochod bude spojený s...

28. dec 2016

Srdečne Vás všetkých pozývame na Silvestrovský ohňostroj 
31. decembra 2016 o 21.00 hod. pred Kultúrnym domom Malženice.

02. nov 2016

Združenie STONOŽKA Vás pozýva na brigádu sadenia stromčekov - gaštanov pri Blave. 
Brigáda sa bude konať dňa 5. novembra 2016, t.j. v sobotu o 8.30 hod. Zraz bude pri hasičskej zbrojnici. Jamy na sadenie budú pripravené vopred. Treba si priniesť vedro a rýľ.
Príďte pomôcť dobrej veci...

10. aug 2016

Na základe upozornenia spoločnosti A.S.A. a vzhľadom na zistené porušovanie zásad pri triedení odpadu vyzývame občanov, aby dbali na dôsledné triedenie odpadu.

11. apr 2016

Obec Malženice na základe žiadosti Poľovníckeho združenia DROP Malženice a ďalších žiadateľov osadila zákazové značky do oddychovej zóny Malženice „ARENDÁŠ“.
V spolupráci s Dopravným inšpektorátom v Trnave sa osadili  dodatkové tabule, ktoré určujú spôsob možnosti postupu vjazdu...

07. apr 2016

Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,...

23. dec 2015

Pred 255 rokmi, 30. decembra 1760, sa v Malženiciach narodil Alexander Alagovič, ktorý dosiahol vysoké postavenie v katolíckej cirkvi a v spoločnosti.

Bol všestranne vzdelaným osvietencom a humanistom, organizátorom náboženského i kultúrneho života Slovákov i Chorvátov. Ako farár obnovil...

Stránky