Aktuality

20. feb 2017

V Trnave je zubná pohotovosť, SK Dental, s. r. o., Piešťanská 3 C2-39b, Aquapolis-Business centrum, Trnava - nájdete nás na 1. poschodí. 
Kontakt: 0948 131 080
e-mail: info@zubnapohotovosttt.sk
...

24. jan 2017

Obec Malženice, správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa,  ktorým v priebehu minulého roka 2016 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  (kúpa nehnuteľnosti,   alebo predaj nehnuteľnosti) alebo mu v priebehu roka 2016 bolo...

10. aug 2016

Na základe upozornenia spoločnosti A.S.A. a vzhľadom na zistené porušovanie zásad pri triedení odpadu vyzývame občanov, aby dbali na dôsledné triedenie odpadu.

11. apr 2016

Obec Malženice na základe žiadosti Poľovníckeho združenia DROP Malženice a ďalších žiadateľov osadila zákazové značky do oddychovej zóny Malženice „ARENDÁŠ“.
V spolupráci s Dopravným inšpektorátom v Trnave sa osadili  dodatkové tabule, ktoré určujú spôsob možnosti postupu vjazdu...

07. apr 2016

Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,...

23. dec 2015

Pred 255 rokmi, 30. decembra 1760, sa v Malženiciach narodil Alexander Alagovič, ktorý dosiahol vysoké postavenie v katolíckej cirkvi a v spoločnosti.

Bol všestranne vzdelaným osvietencom a humanistom, organizátorom náboženského i kultúrneho života Slovákov i Chorvátov. Ako farár obnovil...

11. nov 2015

Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníikmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Jaslovských Bohuniciach Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť...

Stránky