Aktuality

04. máj 2016

Milé mamičky a babičky,
pozývame Vás na oslavu DŇA MATIEK, ktorá sa uskutoční dňa 8.5.2016 so začiatkom o 16.00 hod.
v telocvični Základnej školy Malženice.
V programe vystúpia deti z Materskej a Základnej školy.

26. apr 2016

Obecný úrad Malženice v spolupráci s Hasičským zborom Malženice pozýva všetkých občanov na"Stavanie mája",        v sobotu dňa 30. apríla 2016 o 18:00 hod. pred kultúrny dom. Tradičné občerstvenie je zabezpečené.

11. apr 2016

Obec Malženice na základe žiadosti Poľovníckeho združenia DROP Malženice a ďalších žiadateľov osadila zákazové značky do oddychovej zóny Malženice „ARENDÁŠ“.
V spolupráci s Dopravným inšpektorátom v Trnave sa osadili  dodatkové tabule, ktoré určujú spôsob možnosti postupu vjazdu...

07. apr 2016

Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,...

23. dec 2015

Pred 255 rokmi, 30. decembra 1760, sa v Malženiciach narodil Alexander Alagovič, ktorý dosiahol vysoké postavenie v katolíckej cirkvi a v spoločnosti.

Bol všestranne vzdelaným osvietencom a humanistom, organizátorom náboženského i kultúrneho života Slovákov i Chorvátov. Ako farár obnovil...

18. nov 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

11. nov 2015

Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníikmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Jaslovských Bohuniciach Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť...

Stránky