Aktuality

08. júl 2016

Bežecký klub Malženice  Vás srdečne pozýva na bežecké preteky Malženickej 13 - behu energie, ktorý sa uskutoční v sobotu 9.7.2016.
Štart detských kategórii začne už o 15:45 najmladšími kategóriami. Preteky detských kategórií prebehnú na futbalovom štadióne Malženice.
Neváhajte a...

15. jún 2016

Združenie STONOŽKA Vás srdečne pozýva na II. ročník letnej športovo-kultúrnej akcie "HÚŠTINÁDA", ktorá sa bude konať 
dňa 25.6.2016 o 16:00 hod. v novom parku Húština v Malženiciach.

14. jún 2016

Obec Malženice, Matica slovenská a Farský úrad Malženice Vás srdečne pozývajú
dňa 25.06.2016 na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 255 rokov od narodenia Alexandra Alagoviča - národovca, bernolákovca, biskupa.
Program podujatia -...

11. apr 2016

Obec Malženice na základe žiadosti Poľovníckeho združenia DROP Malženice a ďalších žiadateľov osadila zákazové značky do oddychovej zóny Malženice „ARENDÁŠ“.
V spolupráci s Dopravným inšpektorátom v Trnave sa osadili  dodatkové tabule, ktoré určujú spôsob možnosti postupu vjazdu...

07. apr 2016

Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru,...

23. dec 2015

Pred 255 rokmi, 30. decembra 1760, sa v Malženiciach narodil Alexander Alagovič, ktorý dosiahol vysoké postavenie v katolíckej cirkvi a v spoločnosti.

Bol všestranne vzdelaným osvietencom a humanistom, organizátorom náboženského i kultúrneho života Slovákov i Chorvátov. Ako farár obnovil...

18. nov 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

11. nov 2015

Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníikmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Jaslovských Bohuniciach Vás za účelom predchádzania dopravných nehôd upozorňuje na dôležitosť...

Stránky